Diagnostiek

Op basis van testmateriaal en observaties kunnen we het functioneren van kinderen en jongeren nagaan. Zo kunnen we sterke en minder sterke eigenschappen van het kind vaststellen en een diagnose stellen.

  • Belevingsonderzoek: nagaan hoe het kind zijn/haar leefwereld ervaart en welke betekenis hij/zij hier aan geeft (4-17 jaar)
  • Intelligentieonderzoek: (6-17 jaar)
  • Functieonderzoek met betrekking tot aandacht en concentratie, en executieve functies (ADHD*)
  • Ontwikkelingsonderzoek naar autisme* in samenwerking met een kinderpsychiater

Na de onderzoeken volgt er steeds een adviesgesprek. Samen met de ouders gaan we in een afrondend gesprek op zoek naar het best passende behandelingstraject. Indien er gespecialiseerde hulp nodig zou zijn, verwijzen we steeds door naar andere centra’s of ziekenhuizen.

* Steeds in samenwerking/of na doorverwijzing van of met een kinderpsychiater (evt. naar keuze).