Behandelingen

Soms loopt het wat moeilijk en heb je nood aan een luisterend oor of wat extra ondersteuning. Wij staan open voor iedereen zijn of haar verhaal. Met kinderen werken we via diverse kanalen: spel, tekeningen of gesprek.

  • Individuele begeleiding
  • Gezinsbegeleiding
  • Ouderbegeleiding
  • Thuisbegeleiding
  • sociale vaardigheidstrainingen: faalangst, zelfbeeld, stress, pesten, opkomen voor jezelf. Dit zijn 8 sessies die steeds doorgaan in groepjes van 6 kinderen/jongeren.
  • Leren leren: overschakeling onderwijs, studiekeuze, aanpassingsproblemen, motivatieproblemen, leren plannen en organiseren, huiswerkbegeleiding

Werkwijze

Tijdens een eerste gesprek gaan we samen op zoek naar de precieze hulpvraag en zorgen van het kind, de ouders of het gezin. Vervolgens stellen we samen een behandelingstraject op. Dit kan zowel van korte als lange duur zijn. Daarnaast werken we samen met andere betrokken hulpverleners zoals de school, het CLB, de huisarts… afhankelijk van de noden van het kind of het gezin.