Over mij

Ik ben reeds enkele jaren actief als vrijwilligster bij de jeugddienst en kleuterwerking. Hierdoor kreeg ik de microbe te pakken om met kinderen te werken. Nog steeds steek ik hier en daar een handje toe als vrijwilligster. Omdat werken met kinderen mijn passie werd, studeerde kinder- en adolescentenpsychologie. Ik ben ingeschreven op de lijst van erkende psychologen onder het erkenningsnummer 912114749.

Samen met het kind en de ouders ga ik op zoek naar de krachten van het kind en/of het gezin zodat de sterktes gebruikt kunnen worden om het dagelijks functioneren van het kind te verbeteren. De leefomgeving van het kind betrekken in dit proces vind ik dan ook erg belangrijk. Er wordt een oplossingsgerichte werkwijze gehanteerd wat betekent dat er samen met de cliënt gezocht wordt waar het moeilijk loopt en hoe dit het beste kan aangepakt worden.

Gedeeltelijke terugbetaling van bepaalde mutualiteiten.